Ініціатива 3. Відновити можливість скаржитись.

Суть проблеми.

В 2009 році я виконував обов’язки юриста в приймальні (центр права) РОГО “Комітет виборців України”. У той час до організації по правову допомогу часто зверталися мешканці Рівненщини, які скаржилися на те, що Верховний Суд України безпідставно відмовляє їм у відкритті касаційного провадження за їх касаційними скаргами. Проаналізувавши ситуацію, я виявив, що причиною цьому є п. 5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України. Адже ця норма дозволяє судді-доповідачу одноособово відмовити у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційна скарга (на його думку!) необгрунтована і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Як вдалося з’ясувати, проаналізувавши документи, що надавались громадянами, в мотивувальних частинах ухвал Верховного Суду, які одноособово виносились суддями-доповідачами, відповідно до пункту 5 частини 4 статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, вказується лише на застосування цієї норми і не наводиться достатніх доводів, які б свідчили про те, що скарги дійсно необґрунтовані. Практика застосування відповідної норми показала, що про будь-яку скаргу, навіть найбільш обґрунтовану, суддя-доповідач може сказати, що вона є необґрунтованою і на цій підставі відмовити особі у відкритті касаційного провадження. При цьому така ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження оскарженню не підлягає. Крім того, на мій погляд, пункт 5 частини 4 статті 328 Цивільного процесуального кодексу України та дії, які вчиняє на підставі нього суддя-доповідач по тій чи іншій справі, суперечать за своїм змістом положенням принципу здійснення колегіального розгляду справи, закріпленого в ч. 2 ст. 129 Конституції України та в ст. 13 діючого на час вивчення проблеми Закону України «Про судоустрій України». То ж, з метою вирішення цього проблемного питання мною було підготовлено законопроект та супровідні документи до нього, які від РОГО  “Комітет виборців України” було направлено депутатами ВР України, які представляють всі представлені у парламенті фракції.  Також про це повідомлялося в ЗМІ (приклад посилання:http://gurt.org.ua/news/recent/4686/ ). Зокрема, пропонувалося скасувати  пункт 5 частини 3 статті 328 чинної на той час редакції Цивільного процесуального кодексу України (на сьогодні – це пункт 5 частини 4 статті 328 Цивільного процесуального кодексу України).

Результат: нажаль, але ця законодавча ініціатива тоді не знайшла підтримки. Проте, на сьогодні ця ініціатива стала законопроектом №3263 від 18.09.2013 р. (посилання: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48300).